Převody nemovitých věcí a notářská úschova

Nejčastěji je převod nemovitých věcí realizován prostřednictvím kupní nebo darovací smlouvy. Notářská profese je specializovaná na právní vztahy týkající se nemovitých věcí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň pro vyhotovení takových smlouvy. Připravíme pro Vás smlouvy o převodu nemovitých věcí podle Vašich požadavků. V souvislosti s převodem nemovitých věcí jsme pro Vás schopni zajistit i smlouvy o zřízení nebo zániku věcného břemene.

V rámci našich komplexních služeb Vás zastoupíme i v řízení o provedení vkladu. Smlouvu spolu s návrhem na vklad vlastnického či jiného práva doručíme příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu a poté Vás budeme jen informovat o skutečnosti, že došlo k zápisu vlastnického práva.
Notáři mají přístup do katastru nemovitostí a není proto třeba k jednání ohledně smlouvy zajišťovat výpis z katastru nemovitostí. Potřebu dalších dokladů potřebných k sepsání smlouvy je třeba vždy konzultovat s pracovníky notáře.

V souvislosti s prodejem či koupí nemovité věci Vám naše notářská kancelář připraví nejen kupní smlouvu, ale zároveň Vám v případě zájmu zajistí úschovu kupní ceny. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika.

Notářskou úschovu můžete využít i při jiných závazkových vztazích (např. smlouva o převodu podílu, smlouva o dílo).

Cena za notářskou úschovu závisí na výši částky, která bude do úschovy přijata.About the author: admin