Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Členství v něm je odvozeno od vlastnictví jednotky – bytu nebo nebytového prostoru. Nebylo-li společenství vlastníků jednotek založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, v němž je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Při založení společenství vlastníků jednotek se ke schválení stanov vyžaduje souhlas vlastníků všech jednotek.

Činnost notáře je požadována zejména v případech přijetí stanov u zakládaných společenství vlastníků jednotek a při přijetí změn stanov u již existujících společenství vlastníků jednotek, neboť k tomu je třeba veřejné listiny - notářského zápisu.

Notář může taktéž vyhotovit listiny související se zápisem změn do rejstříku společenství vlastníků jednotek, zejména listiny týkající se změn ve výboru společenství, v osobě předsedy společenství atd.

Pokud společenství vzniklo před účinností nového občanského zákoníku, tedy před 1.1.2014, musí své stanovy přizpůsobit úpravě v novém občanském zákoníku. Pokud v názvu nemá slova „společenství vlastníků“, musí tak učinit do konce roku 2016, v ostatních případech do konce roku 2017.