Převody nemovitých věcí

Nejčastěji je převod nemovitých věcí realizován prostřednictvím kupní nebo darovací smlouvy. Notářská profese je specializovaná na právní vztahy týkající se nemovitých věcí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň pro těchto vyhotovení smlouvy. Připravíme pro Vás smlouvy o převodu nemovitých věcí podle Vašich požadavků formou notářského zápisu i formou soukromoprávní listiny. V souvislosti s převodem nemovitých věcí jsme pro Vás schopni zajistit i smlouvy o zřízení nebo zániku věcného břemene.

Dále Vás zastoupíme v řízení o provedení vkladu. Smlouvu spolu s návrhem na vklad vlastnického či jiného práva doručíme příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu a poté Vás budeme jen informovat o skutečnosti, že došlo k zápisu vlastnického práva.

Notáři mají přímý přístup do katastru nemovitostí a není proto třeba k jednání ohledně smlouvy zajišťovat výpis z katastru nemovitostí. Potřebu dalších dokladů potřebných k sepsání smlouvy je třeba vždy konzultovat s pracovníky notáře.