Obchodní korporace

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost.

V rámci našich služeb pro Vás zajistíme sepis notářského zápisu včetně souvisejících listin při:

  • založení obchodní korporace
  • změně v obchodní korporaci (například změny v zakladatelském dokumentu, převod podílu na společnosti, změny v orgánech společnosti, zvýšení/snížení základního kapitálu)
  • zrušení s likvidací obchodní korporace

Dále Vás zastoupíme v řízení před příslušným rejstříkovým soudem. To znamená, že po sepisu notářského zápisu a doložení veškerých potřebných listin doručíme vše na obchodní rejstřík a po zápisu společnosti/družstva či změny ve společnosti/družstvu Vám v kanceláři předáme aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Přeměny obchodních společností a družstev

Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla.
Připravíme Vám veškeré potřebné listiny související s přeměnou obchodní společnosti nebo družstva v souladu se zákonem. Dále zajistíme zveřejnění v Obchodním věstníku a samozřejmě Vás zastoupíme v řízení o zápis změny u příslušného rejstříkového soudu.
Bližší informace o výše uvedených službách a jejich cenách Vám poskytnou pracovníci notáře.