Notářská úschova

V souvislosti s prodejem či koupí nemovité věci Vám naše notářská kancelář připraví nejen kupní smlouvu, ale zároveň Vám v případě zájmu zajistí úschovu kupní ceny. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé - prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z nabytí nemovité věci (povinnost zaplatit tuto daň má ze zákona prodávající), za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí. Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika.

Notářskou úschovu můžete využít i při jiných závazkových vztazích (např. smlouva o převodu podílu, smlouva o dílo).

Cena za notářskou úschovu závisí na výši částky, která bude do úschovy přijata.